Er staat een nieuw filmpje op het Kanaal van Kees. Het heeft nieuws over de website, gaat over de beleving van de Dordtse cultuurnacht en wat verder ter tafel komt.