Op mijn weblog een commentaar op de neergang van de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen en de treurige staat van het onderwijs van kennisvakken als aardrijkskunde en geschiedenis.