Kroegcollege

Sinds een paar jaar organiseren collega historicus Remy Balistreri en ik zogenaamde kroegcolleges in Visser’s Poffertjes, Groenmarkt 9 in Dordrecht. Kroegcolleges zijn gratis toegankelijke, laagdrempelige lezingen over een keur van interessante onderwerpen, soms Dordtse, maar soms ook niet. Zij worden van oktober tot en met april gehouden op iedere eerste donderdag van de maand. De colleges duren maximaal een uur, waarna er gelegenheid is tot napraten.

Het kroegcollege van donderdag 7 december zal worden gegeven door Ton Molendijk. Hij was 35 jaar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarvan ruim 33 jaar als pedel. Hij was daarnaast binnen de Dordtse samenleving in verschillende vrijwilligersorganisaties actief. Zo was hij meer dan 25 jaar voorzitter van het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht, dat verantwoordelijk is voor de activiteiten rond Koningsdag en andere nationale feest- en gedenkdagen.

In zijn kroegcollege getiteld ‘Academische Rituelen, oorsprong en gebruik’ zal hij, vanuit zijn ervaringen als pedel (ceremoniemeester), vertellen over de tradities bij academische plechtigheden, die binnen de universitaire wereld een belangrijke plaats innemen en waarvan weinig bekend is buiten deze kring. Op de avond zullen ook de huidige pedel van de Erasmus Universiteit en enkele jonge collega’s acte de présence geven.

Het kroegcollege begint om 20.00u, inloop vanaf 19.30u.

Foto: Visser’s Poffertjes