Balancerend op de rand van Europa is een bundeling van artikelen en columns die ik schreef op het terrein van de moderne Griekse geschiedenis en cultuur in een aantal tijdschriften waaronder het Griekenland Magazine, Lychnari (een uitgave van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies), Spiegel Historiael, Kleio (een uitgave van de Vereniging van Leraren Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland) en Tetradio (jaarboek van het Griekenland Centrum van de Universiteit Gent).

Vrijwel alle belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van na 1821 komen aan bod, terwijl ook aandacht wordt besteed aan de (toenmalige) Griekse actualiteit (het boek is van 2013). Het is geen overzichtswerk, zoals mijn boek over Cyprus, maar duidt wel de hoofdlijnen van de moderne Griekse geschiedenis. Het is nog verkrijgbaar via mij (en binnenkort waarschijnlijk ook weer via de boekhandel) en kost 15 euro, exclusief verzendkosten.